14. november 2006

Enda mer te og bøker

"Nora elsket ettermiddagsteen. Ritualet hadde stor betydning for hele familien, en daglig seremoni som knyttet bånd mellom deres liv i Irland og Frankrike, med Nora som seremonimester. Hun la mye omhu i maten: sandwichene var tynne og delikate, det var alltid to slags kaker og vanligvis småkaker i tillegg og ofte noe varmt, kanskje scones. Nora var stolt av teen hun serverte: den var alltid sterk og glovarm. (Referanser til te i Joyces verk kunne fylle en hel doktoravhandling.) De som ble invitert til te hos Joyce kunne regne seg blant de få utvalgte."

Fra Brenda Maddox: Nora. En biografi om Nora Joyce. Oversatt av Tone Formo.

Ingen kommentarer:

Juleroser

"Juleroser" fra Samlaget, det vakreste juleheftet man kan tenke seg. Et litterært julehefte med bidrag frå nokre av dei fremste...