17. januar 2017

RenoirPierre-Auguste Renoir (1841-1919), "Petit déjeuner à Berneval" (Frokost i Berneval), 1898. Berneval er en liten by ved den franske kanalkysten i Normandie. Renoir har flere strandscener herfra, men også dette interiøret, som er et typisk sjangermaleri fra sent 1800-tall. Frokostmotivet var populært. Her er et innblikk i en borgerlig familie, mor dekker eller rydder av frokostbordet mens hun snakker med sin lille sønn, storebror sitter lesende i forgrunnen. Det ser ut som om han har en blyant i hånden, så det er nok en skoleelev, gymnasiast antagelig,  som leser på leksen en siste gang før han skal på skolen. Omsider et motiv med en mannlig leser!
Frokostmotivet var som sagt populært, og vi finner det også i norsk kunst. Gustav Wenzel (1859-1927) var Renoirs samtidige og mottok sterke impulser i Frankrike. Han har to kjente frokostmotiver, Frokost (1881) og Frokost 2 (1885). Det siste kalles også "Morgenstemning" og er gjengitt nedenfor. Her ser vi en ung, lesende mann, også han tydeligvis skoleelev eller student, svært lik den unge lesende mannen hos Renoir, konsentrert om en siste gjennomgang av dagens lekse. Sammenligner vi dette bildet med Wenzels første frokostbilde (nederst), ser vi tydelig hvordan han i mellomtiden er blitt påvirket av den franske impresjonismen, med lysere koloritt og friere penselføring. Borte er de brungule "museumstonene" fra det første frokostbildet, nederst. En artig detalj med dette bildet: Moren holder brødet mot brystet mens hun skjærer. Dette var det min salige onkel kalte "brøstskjært brød", antagelig noe han kjente fra sitt eget hjem, og som etter hans mening var spesielt godt. Ikke skjønner jeg hvordan man kan skjære pene brødskiver på denne måten!


Ingen kommentarer:

Juleroser

"Juleroser" fra Samlaget, det vakreste juleheftet man kan tenke seg. Et litterært julehefte med bidrag frå nokre av dei fremste...