31. mars 2015

Det verste som kan skje en bokelsker

 
Låne bort en bok og få den herpa tilbake - eller ikke få den tilbake i det hele tatt. Glemme igjen boka ute i hagen om sommeren, og så kommer det en regnskur ... Mye å kjenne seg igjen i HER.

29. mars 2015

Fra en samlers liv

Å komme inn på Halfdans bokhus i Drangedal og plutselig være omgitt av ca hundre tusen bøker kan være overveldende. Det gjelder å ha en plan, som f.eks. hvis man søker etter noe spesielt, kanskje en forfatter man samler på. Men det er også spennende å gå på oppdagelsesferd. Da gjelder det å ikke la seg overvelde av mengden, for da blir man bare forvirret. Man må ta det helt rolig og fokusere på en hyllemeter av gangen. Her er noen funn fra slike oppdagelsesferder. Antikvariatpriser på de tre første: 150-350 kroner. Den siste finnes ikke på Antikvariat.net. Priser på bokhuset: kr. 30 per stk. På bokhuset kan man med andre ord gi samlegleden fritt utløp, i motsetning til på et antikvariat. Gratis kaffe/te/kake og hyggelig samvær får man på kjøpet. Det er nesten ikke til å tro.
 
 
 
Charles Nodier: Den bokgale. Med illustrasjoner av Ebbe Sadolin (1948).

Rolf Stenersen/Kai Fjell: Spinn etter Rimbaud (1945).

Antoine de la Salle: Ekteskapets femten gleder. Illustrert av Chrix Dahl (1957).

 Paul Lorck Eidem/AlbertWiesener: Juridisk billedbok (1934)

27. mars 2015

Bok-klokke

 
Det er mye man kan gjøre med bøker. Her er en  idé.  Oppskriften finner du HER.

20. mars 2015

Hos kvinnene

 
"Ganske tidlig, men jeg ennå var svært ung, men ikke lenger et barn, tenkte jeg at det var hos kvinnene jeg kunne bli meg selv. Dette er utvilsomt en naiv og ikke minst grådig vedgåelse, men når jeg ser tilbake, er det tydelig at jeg har hatt få ambisjoner, og knapt en eneste lengsel, utover det å få dekket dette vedvarende behovet, dette begjæret, og selv om det har skiftet form opp gjennom årene, har det fulgt meg helt frem til voksen alder."
 
Rune Christiansen: Fraværet av musikk

19. mars 2015

Audiatur

Rett som det er får jeg mailer om nyheter fra Audiatur bokhandel i Moss, og hver gang blir jeg like glad over å se at litteratur er noe annet enn krim og underholdning og bestselgerstabler i kjedebokhandler. Her er dagens mail:


NY UTGIVELSE FRA ARIEL FÖRLAG250,-

Hemlängtan ur världen rymmer essäer om svensk och internationell poesi, om klassiker som Erik Johan Stagnelius, Edith Södergran och T. S. Eliot, om okända namn ur poesihistoriens marginaler och om nu verk samma poeter som Gunnar Harding och Nina Burton. Bokens sju avdelningar har rubriker som »Rötter och blomning«, »I Paris och London« och »Frågor, svar, replikväxlingar«. Här finns samtal med både levande och döda, och det som håller samman hela boken är den nyfikenhet och det engagemang som författaren Jonas Ellerström visar vare sig han närläser en dikt av Karin Boye, skriver om Eliot som filosof eller om Gertrude Stein som kärleksdiktare. I sitt förord säger Ellerström att han »velat visa hur mycket som ryms i poesin, hur existentiellt, estetiskt och intellektuellt angelägen den kan vara«.

Jonas Ellerström är författare, översättare, förläggare och kulturskribent. Han grundade 1983 ellerströms förlag i Lund, idag landets kanske viktigaste poesiförlag med översatt poesi som specialinriktning. Förlaget utger också sedan 2007 tidskriften Lyrikvännen. Ellerström har senast utgivit den alternativa svenska poesi historien Under tidens yta (2014) och har sedan 1990 översatt mer än tjugo diktböcker från engelska, franska och danska, från William Blake och Arthur Rimbaud till samtida poeter som Sylvia Plath och Les Murray. Han har också sparsamt publicerat egna dikter.

 

NYE UTGIVELSER FRA CHATEAUX

Chateaux är ett förlag för poesi baserat i Stockholm. Deras publikationer kommer i begränsade upplagor och distribueras via post (oftast som gåvor) samt genom ett antal fristående bokhandlare. Chateaux ger också ut en månadstidning, Slot, som utkommer om hösten.

Utgivningsserien Arbetets villkor riktar ljuset på de reella premisser och villkor som kringgärdar arbetet i allmänhet och poesiarbetet i synnerhet. Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas. 

 120,-

29 oskickade brev av ida Linde ordnar sina namnlösa adressater med alfabetet som ram. Breven skjuts upp istället för att sändas. och förblir poesi. Bokens omslag är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.

Ida Linde är poet, författare, översättare verksam i stockholm.

 120,-

Disciplin av Niclas Nilsson ställer nästan ett rop mot språkets särskilda tystnad. satser befästs och förskjuts - i boken och bortom.

Niclas Nilsson är poet och översättare verksam i Björkvik.

 120,-

Notes on Cosmology [a circus] av Lisa robertson utgör en scen där språkets, erotikens och skriftens insekter uppträder på pappersarkets fyra fönsterrutor. med våren kommer biet, bärfisen, fästingen och bloggen.

Lisa Robertson är en kanadensisk poet och essäist. Hon bor i frankrike.

 

NYE UTGIVELSER FRA H//O//F

 Oversettelse ved Gunnar Berge

200,- (Ord. pris 229)

Pierre Alferi (født 1963) har siden 1991 markert seg sterkt innen fransk litteratur. Han har utgitt et titalls poesibøker (blant annet Le Chemin familier du poisson combatif (1992), Sentimentale journée (1997), La Voie des airs (2004)), flere romaner (blant annet Le Cinéma des familles (1999) og Kiwi (2012)), han har oversatt poesi, regissert filmer og samarbeidet med musikere, kunstnere og stått for flere performancer og utstillinger. Sammen med Olivier Cadiot redigerte han det toneangivende tidsskriftet Revue de la littérature générale, som ble svært viktig for utviklingen innen fransk litteratur ved overgangen til 2000-tallet. For sitt forfatterskap har han mottatt flere litterære priser.

Å lete etter en setning (Chercher une phrase, Christian Bourgois 1991) ble utgitt samtidig med Alferis første diktsamling, Les Allures naturelles, og er en poetisk-filosofisk tekst om setningen. For den som skriver er det setningen, ikke ordene som sådan, det handler om. Å skrive er å lete etter setningen, og det er denne prosessen boken søker å beskrive nærmere. Til forskjell fra de utallige fremstillingene av «teksten», fremhever Alferi setningen som det stedet der litteraturen blir til og utfolder seg. Gjennom hans analyser av setningens rytmiske og refererende funksjoner, rives setningen løs fra den ordinære lingvistisk-semantiske tilnærmingen til språket. Setningen er ikke relativ til et helhetlig språksystem, men utgangspunktet for språket.

Selv om boken ble utgitt i 1991, har den beholdt sin aktualitet og friskhet. Den viser oss noe av Alferis elegante setningskunst og hans refleksjon omkring sitt litterære arbeid. Boken ble utgitt på nytt i 2007, og er av de bøkene «man aldri blir ferdig med».

 Oversettelse ved Gunnar Berge

250,- (Ord. pris 280)

Ingen annen enkeltbok har satt større spor etter seg i den nyeste franske poesien enn Olivier Cadiots L’Art poétic’ (1988). Poeter som Nathalie Quintane, Christophe Tarkos, Pierre Alferi, Pascalle Monnière, delvis Emmanuel Hocquard og en rekke yngre poeter, skriver alle i forlengelsen av denne boken, som var Cadiots første og som umiddelbart brakte ham stor anerkjennelse.

Når den ble så epokegjørende var det først og fremst fordi den viste en vei ut av 1970- og 1980-tallets poésie blanche. Denne retningen, hvis sentrale skikkelser var Roger Giroux, Anne-Marie Albiach, Claude Royet-Journoud og Jean Daive, utforsket negativiteten, fraværet og det uttrykksløse språket. Cadiot, som er full av beundring for denne måten å skrive på, er på sin side mer opptatt av det affirmative og konstruktive, illustrert blant annet i Futur, ancien, fugitif (1993) med en henvisning til Robinson Crusoe som bygger opp sin tilværelse ved å tenke ut enkle systemer. Mens man tidligere hadde lagt vekt på strengheten, bringer Cadiot inn humor, ordleker, muntlighet og løsluppenhet. Fra og med L’Art poétic’ er ikke lenger dvelingen og tausheten den franske poesiens fremste kjennetegn; hans bøker søker snarere å utforske hva fart og et til tider fyrverkeripreget språk kan utrette. Cadiot bringer ordene tilbake til en tilstand av barnlig uskyld, en språkets elementære tilstand, der setningene blir synlige i sin tilblivelse.

Samtidig oppstår en ny form for poesi, som fremdeles anvender boksidens hvithet som et element, men som verken er redd for anakronismer, gjentakelser eller anglisismer. Allerede i tittelens andre ord (poétic’) gjøres det engelske språket og dets litteratur til en aktør i verket. Men boken skriver seg også inn i den lange tradisjonen av Ars poetica, som helt siden Horats, og særlig i klassismen, har søkt å gi retningslinjer for hvordan poesi bør skrives. Cadiots bok er en hyllest til og en praktisk veiledning for den som ønsker å gjøre seg kjent med diktekunsten. Men i stedet for å presentere nye forskrifter, er det de mulighetene som ligger i den poetiske kunsten det gjelder å gi en innføring i. Slik Gertrude Stein, som danner utgangspunktet for hans Fairy queen (2002), taler om at hun, for å kvitte seg med rytmen og klangfullheten, «arbeider med grammatikken», søker Cadiot å skape en annerledes poesi ved å gjøre det grammatiske arbeidet til et hovedanliggende.

L’Art poétic’ er et på mange måter idiomatisk verk, og skulle derfor i utgangspunktet være umulig å oversette. Men selv om enkelte av de språklige poengene vanskelig lar seg overføre, er bokens poetiske karakter så sterk at tekstene fungerer utmerket på norsk.

 100,-

Ofte har jeg svært ved at slukke computeren, alt for ofte kommer den med i seng. Det tager tid at genkalde sig opmærksomheden mod det, computeren ikke har adgang til.

VADE MECUM er en håndbok i oppmerksomhet, en samling formfullendte kortprosastykker om å forholde seg til skriften og om begjæret etter å kjenne livet og dyrene som befolker det.

Peter Meedom er stipendiat ved Universitetet i Oslo og redaktør for Forlaget Virkelig. VADE MECUM er hans første utgivelse.

 

 

UTVIDET SALG

 Audiatur boksalg vokser. Totalt teller salget 570 titler. Flere kommer til. Begrensede antall. Gjør et kupp nå! Du finner dem her: http://www.audiatur.no/bokhandel/salgSTØTT AUDIATUR BOKHANDEL

 Audiatur bokhandel er en idealistisk satsing som er helt avhengig av frivillig arbeid for å gå rundt. Overskuddet føres tilbake til bergensbaserte Audiatur - Festival for ny poesi, som bokhandelen springer ut av, til egne bokutgivelser og til samarbeidsprosjekter der målet er å bringe norsk og skandinavisk litteratur i kontakt med internasjonale litterære og filosofiske strømninger.

Les mer om hvordan du kan støtte bokhandelen her.Dersom du ikke ønsker å motta nyheter fra Audiatur bokhandel, kan du melde deg av her: http://www.audiatur.no/bokhandel/dinside

 


Beste hilsen

Audiatur bokhandel & dssp
audiatur.no | dssp.no

Audiatur | Henrik Gerners gate 12 | 1530 Moss | Norge

12. mars 2015

Lesningens magi

 
 
"Jeg unndro meg alle andre gjøremål enn å lese. Jeg leste i de franske romanene, og så leste jeg i de japanske romanene, og så leste jeg i de franske romanene igjen, og slik befant jeg meg til slutt i et velbehag som omsluttet alt jeg foretok meg. Jeg drakk kaffe om morgenen og grublet over en setning i Sne om våren, jeg tok bussen inn til byen, og en passasje fra Den materielle ekstase syntes å skifte form og betydning, som om det var noe jeg hadde oversett ved første gangs lesning, selv mellom hyllene på supermarkedet kunne jeg ta meg i å mumle frem små bruddstykker fra en av disse bøkene som jeg lot meg oppsluke av: «Jeg hadde vært i ferd med å ta farvel, nå satte jeg meg ned igjen.» Jeg leste ved frokostbordet, leste på sengen før jeg slukket nattbordslampen, og hvis været var lagelig, leste jeg ute i hengekøyen midt på dagen, i timevis. Det var som en forelskelse, en egen oppmerksomhet fylte døgnet og gjorde meg frimodig. Hver bok bar løfter om lykksalighet, som en kvinne bød den seg frem med små, subtile bevegelser, og med en lett og forlokkende diskresjon som lignet fravendthet, men som skalv lite grann til, og hver bekreftelse etterlot attrå."
 

 Rune Christiansen: Fraværet av musikk

8. mars 2015

Farlige damer (reprise i anledning dagen)

 
Blant de vakreste bøkene jeg har anskaffet meg de seneste årene, er utvilsomt denne av tyske Stefan Bollmann:

Frauen, die lesen, sind gefährlich. Lesende Frauen in Malerei und Fotografie. Elisabeth Sandmann Verlag, München 2005

Med et uhyre interessant og innsiktsfullt forord av Elke Heidenreich (spaltist i det tyske ukebladet «Brigitte» og programleder for det populære «Lesen!» på ZDF) om hvor farlig det en gang var at kvinner kunne lese og skrive og tilegne seg kunnskap mannssamfunnet mente de ikke hadde godt av, og om hvor farlig det å lese alltid har vært og fortsatt er under visse omstendigheter, både for menn og kvinner. De fleste autoritære regimer har sine bokbål, i hvert fall sin sensur. Men Heidenreichs forord handler også om fredeligere sider ved lesingen, blant annet om at kvinner og menn kanskje leser forskjellig.
 
Forsideillustrasjonen viser maleriet Drømmer av italienske Vittorio Matteo Corcos (1859-1933).
Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma.

(Innlegget er en reprise fra 2006)

2. mars 2015

Tarjei Vesaas' debutantpris

Kandidatene til (fjor)årets pris er klare; Maria Kjos Fonn for novellesamlingen Dette har jeg aldri fortalt til noen, Anne Helene Guddal for diktsamlingen Også det uforsonlige finnes og Amalie Kasin Lerstang for romanen Europa.
I motsetning til mange andre bokblogger er dette ikke en blogg som driver en slags forbrukerveiledning innen litteraturen. Den handler bare om min lesning, og siden jeg i stor grad konsentrerer meg om kanonisk lesning, dvs klassikerne, handler den bare i liten grad om samtidslitteratur. Men jeg følger da litt med på den, og det vil kanskje overraske noen at to av priskandidatene står på leselisten min for 2014, nemlig Fonn og Lerstang. Så når jeg første velger samtidslitteratur, har jeg tydeligvis god vurderingsevne!
Fonns noveller var rene lesefesten, velskrevne og morsomme. Hun går Ingvild Rishøi en høy gang (en nærliggende sammenligning), for ikke å si overgår.
Lerstangs Paris-tristesse var noe helt annet. Det slår meg nå, etter at jeg har lest min første bok av Modiano, at hun kanskje kan minne litt om ham.
Men Fonn er min favoritt, ingen tvil om det.