16. november 2006

Mer om Ulysses

Omslaget til førsteutgaven 1922
(nei, denne er nok ikke fra mitt eget bibliotek)

Tor Edvin Dahls uttalelse om Ulysses forteller meg to ting -- at det som er en skjellsettende litterær opplevelse for én kan være noe helt annet for en annen. Ikke akkurat en ny og revolusjonerende innsikt, men likevel. Det andre Dahl forteller meg, er at han faktisk har lest Ulysses. Vi får tro ham på det. Det er ellers all grunn til å være skeptisk overfor folk som hevder å ha lest Ulysses. Jeg vil våge å påstå at det ikke er mange som har det. Mange har lest i den, ja vel, større eller mindre partier (jeg hører selv til dem), men ytterst få har lest den, virkelig lest den, fra perm til perm. Den er lang, for det første, og i store partier nærmest uleselig, etter vanlige begreper. Det er en bragd å lese Ulysses, noe i retning av en litterær Besseggen-vandring.
Jeg hører til dem som mener at man bare skal lese av lyst. Men akkurat som man kan bestemme seg for å vandre Besseggen rett og slett bare fordi man har lyst til å ha gjort det (for eksempel for å oppnå den gode, tilfredse følelsen etterpå, i tillegg til selve opplevelsen, naturligvis), kan man også bestemme seg for å lese Ulysses av samme grunn. Og man må nødvendigvis ha lest den for å kunne diskutere den med en viss autoritet.
Med alt dette snakket rundt Ulysses bidrar jeg kanskje til det jeg vil kalle mystifiseringen av den. Det er ikke meningen. Joyce er høyst tilgjengelig, og mange som gir seg i kast med Ulysses, overraskes nok over hvor folkelig han er.
I innleggene her i bloggen refererer jeg ofte til artikler i Wikipedia. Jeg skal snart komme med et innlegg om Wikipedia og hvorfor dette er et unikt oppslagsverk. Som regel henviser jeg til innlegg i engelske Wikipedia fordi artiklene i norske Wikipedia, i hvert fall de som omhandler britiske og amerikanske forhold, nesten uten unntak er håpløst skrevet, eller rettere sagt ubehjelpelig oversatt. Når det gjelder Ulysses henviser jeg likevel til den norske artikkelen. Jeg har selv vært inne og flikket litt på den, men ikke skyld på meg når det gjelder de forholdene jeg nettopp beklaget meg over. Som en enkel innføring i Ulysses fungerer den.


http://no.wikipedia.org/wiki/Ulysses

Ingen kommentarer: