14. november 2006

Om denne bloggen


Inspirert av en annen blogger begynte jeg med denne bloggen under et arbeidsopphold i Danmark for omtrent tre uker siden. I begynnelsen var bloggen preget både av litterære interesser og en "skandinavisk tanke" basert på at vi skandinaver bør ha intimt kjennskap til hverandres språk, litteratur og øvrige kultur. Akkurat det aspektet har vist seg ikke å være så lett å opprettholde. Innholdet er derfor nå konsentrert om min egen lesning og mitt forhold til bøker (pluss litt hage og film). Selv om jeg lever av å være forfatter og oversetter, er jeg er ikke litterat i fagmessig betydning, dvs. ikke litteraturviter, litteraturhistoriker, filolog etc. Jeg har heller ikke hverken noe ønske om eller behov for å fremstå som intellektuell, eller for den saks skyld kvasi-intellektuell. Min innfallsvinkel er som helt alminnelig, privat leser, men selvfølgelig er innholdet i bloggen preget av at jeg har lest hele livet, alltid hatt et nært forhold til bøker og alltid samlet på dem.

Etter knappe tre ukers blogging har det vist seg at i gjennomsnitt 18 mennesker per dag (tallet har vært jevnt økende) synes min pludring om bøker, fortrinnsvis fra mine egne hyller, er så interessant/underholdende eller hva det måtte være (eller kanskje de bare ikke har noe bedre å ta seg til) at de i gjennomsnitt tilbringer over 20 minutter daglig på denne siden. Det synes jeg er en utrolig respons.

Bloggen har nå nylig gjennomgått en teknisk fornying som blant annet innebærer at det er synlige "labels" under hvert innlegg. Ved å trykke på disse vil man få opp alle innlegg innen et bestemt tema, for eksempel alle Storm P, alle ord for dagen, alt som har med te og bøker å gjøre, alt om Joyce, etc. Rubriseringen pågår og er ikke helt ferdig ennå.
Takk til hver og en som ved å bruke tid på denne siden gir meg hyggelig tilbakemelding.

Ingen kommentarer: