22. november 2006

Ord for dagen


Det finnes ingen bøker i verden som alle må lese, men bare bøker som bestemte mennesker må lese til en bestemt tid på et bestemt sted under bestemte omstendigheter i en bestemt periode i det menneskets liv.
Lin Yutang
i Smilende livskunst

Ingen kommentarer: