24. mars 2007

Hva lesing gjør med oss.


Sakset fra siste nummer av Morgenbladet:

NRKs Henry Notaker spurte i et interjvu Bloom hvorvidt gode bøker gjør oss til bedre samfunnsborgere, og Bloom gikk - i den grad hans korpus tillot det - i spinn.
Svaret var dramatisk og utagerende, men kan oppsummeres i et skarpt «tvert imot». God lesning gjør oss til alt annet enn nyttige brikker i samfunnsmaskineriet, men til kritiske, skeptiske og innsiktsfulle individer, mener Bloom.

Harold Bloom, amerikansk litteraturprofessor og kritiker. Utga i 1994 Vestens litterære kanon, dvs. en oversikt over hvilke forfattere og litterære verker Bloom mener er de viktigste i Vestens kultur. Wikipedia.no har en artikkel om Bloom som du finner her.

Ingen kommentarer: