7. mars 2007

Litterære faktaDen amerikanske forfatteren Ernest Vincent Wright (1873-1939) utga i 1939 romanen Gadsby («en fortelling på over 50 000 ord»), som utmerker seg ved at den ikke inneholder bokstaven e. Alle ord er riktig skrevet, og grammatikken er korrekt, men tegnsettingen er litt pussig, og språket virker kunstig. For å gjøre det ekstra vanskelig skrev Wright boken i fortid, noe som innebar at han måtte unngå den vanlige engelske fortidsendelsen -ed i verb. Han måtte selvfølgelig også unngå svært vanlige ord som the, he og she. Når det forekom gjenstander og lignende som inneholdt bokstaven e, beskrev ham dem i stedet, uten å bruke selve betegnelsen.
Men et slit må det ha vært, for forfatteren døde samme dag som boken ble utgitt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Muligens en inspirasjon for Georges Perec, som i 1969 utga en roman fri for E-er.

Jeg har også hørt at han i løpet av syttitallet fulgte opp med en kortroman der "E" var den eneste vokalen som ble brukt..