22. mars 2007

Litterære fakta.


Frankrike har 12 millioner innbyggere, men likevel bare ubetydelig flere litterære debutanter hvert år enn Norge.

(Så kan man spørre: Er slik statistikk et bevis på at det utgis for mange bøker i Norge, eller er det et bevis på det motsatte - at terskelen for å bli utgitt er altfor høy i Frankrike?)

2 kommentarer:

Erlend sa...

Det er mulig at antallet 12 millioner innbyggere er et litterært faktum, men vanligvis regner man med at Frankrike har 64 millioner innbyggere (61 millioner om man ser bort fra de oversjøiske områdene).

Jørn Roeim sa...

Nei, hvordan kan antallet 12 millioner være et faktum på noen som helst måte? Jeg burde ha reagert på dette selv. Prøver å finne kilden.