21. juni 2007

Bogen lever.


«Bogens død har været annonceret mange gange siden slutningen af forrige århundrede; så at sige hver gang et nyt medie er kommet til. Først var det film og tegneserier, så radio, så tv, så video, så computeren, så internettet. Alligevel har bogen overlevet, også som massemedium. Og litteraturen har overlevet, også som kunst. Og sådan vil det også være fremover.
Den enkleste forklaringen herpå, er at bogen er en fortrinlig teknologi. Den er praktisk til mange ting, også langt mere praktisk enn de moderne medier. Ved hjælp af en begrænset mængde symboler kan man på alle skriftsprog sammenstykke noget, som giver mening - en mening som kan henvise til en allerede kendt virkelighet, eller en mening som er ny for alle. Den måde at skabe mening på kræver noget ganske særligt af konsumenten, som ikke findes præcis tilsvarende i andre medier: konsumenten må selv skabe med, selvfølgelig inden for rammerne af en social konvention. Dertil kommer så, at selve teknologien er praktisk. Som en 11- årig pige sagde til mig, da jeg lavede en undersøgelse af børns læsevaner: «Bøger er gode, fordi man kan læse dem under dynen og tage dem med på toilettet.»
Derfor vil bogen, som vi kender den i dag, overleve. Medvirkende hertil er også, at stærke samfundskræfter, især inden for skole- og bibliotekssystemet, vil søge at sikre dens overlevelse. Men bogen vil også som medie betragtet udvikle sig. Der vil opstå nye teknologier og nye mønstre i udbredelsen af bøgerne fra forfatter til læser.»

Torben Weinreich: Børnelitteratur mellem kunst og pædagogik.
Roskilde Universitetsforlag 2004.

Ingen kommentarer: