16. juni 2007

Oh, Danmark ...


Norske blogglesere må ha meg unnskyldt at jeg i den grad preges av mine danske omgivelser at det ikke bare blir mange sitater fra dansk litteratur, men at jeg også rett og slett skriver en del innlegg på dansk.

Leksikalske opplysninger om Danmark:
«Danmark er et lite land som ikke er større enn Finnmark fylke, og består av den store halvøya Jylland og de større øyene Sjælland, Fyn, Lolland, Bornholm i tillegg til flere småøyer. Danmark er et flatt land, og det høyeste punktet er bare 173 meter over havet. Danmark er omgitt av sjø på nesten alle kanter, bare et sted grenser Danmark til et annet land, Tyskland. Siden landet ligger så nær sjøen, er vintrene milde og somrene ganske varme.»

Flere leksikalske opplysninger om Danmark finner du her .

La meg, på det mer kuriøse plan, legge til at Danmark visstnok er verdens eldste kongedømme og har verdens eldste flagg (Dannebrog).


I mange nordmenns øyne er Danmark bare en stor badestrand.Litterært sett kan man om Danmark si blant annet følgende, som Danmarks eneste verdige nobelprisvinner i litteratur, Johannes V. Jensen, sier det i sin store roman Kongens Fald (1902):

«Det er i al Evighed sandt, at Danmark ligger mellem de to blaa Have, grønt om Sommeren, rustent om Høsten og hvidt under Vinterhimlen. De danske Strande viser sig vidunderligt vinkende, Agrene derinde runder sig fortroligt, de klædes med Korn og fælder Kornet igjen. Solen staar i Vifter over Bakkerne ved Limfjorden, hvor Vestenvinden blæser hjemligt; Dagens Veksel i Danmark er altid forskellig og altid den samme. De smaa Fjorde og Bifjorde gentager Danmark hundrede Gange, Øresund er som en Port ind til det endelige Land. Her rinder Aaerne ud mod Havet, Skovene gror i Havets Nærhed, du ser en Maage, du øjner en sættende Hare i Heden, Sol og Sorgfrihed, det er Danmark.»Meget andet er sagt, og kan siges, om Danmark. Hvad vil du sige om Danmark?

Mye annet er sagt, og kan sies, om Danmark. Hva vil du si om Danmark?

Ingen kommentarer: