24. juli 2007

Dagens Ulysses.Bare et lite utdrag fra kapittel 17, for å vise hvordan Joyce briljerer og leker seg (det dreier seg om Stephen Dedalus og Leopold Blooms nattlige samvær på sistnevntes kjøkken i Eccles Street 7, se gårsdagens innlegg):

«Hva var aldersforskjellen mellom dem?
16 år tidligere, i 1888 da Bloom var på Stephens nåværende alder, var Stephen 6 år. 16 år senere, i 1920 når Stephen ville være like gammel som Bloom var nå, ville Bloom være 54. I 1936 når Bloom ville være 70 og Stephen 54, ville aldersforskjellen mellom dem, som opprinnelig var i forholdet 16 til 0, være 17 ½ til 13 ½, idet proporsjonene øker og forskjellen blir mindre for hvert år som går, for hvis det forholdet som var i 1883 ikke forandret seg, forutsatt at noe slikt var mulig, frem til 1904 da Stephen var 22, ville Bloom vært 374, og i 1920 når Stephen ville være 38 som Bloom var nå, ville Bloom være 646, mens Bloom i 1952 når Stephen ville ha nådd den postdiluvianske alder av 70, ville han ha vært 1190 år og derfor være født i år 714 og med 221 år ha overskredet den maksimale antediluvianske alder, nemlig Metusalems 969 år, mens Bloom, hvis Stephen hadde fortsatt å leve til han nådde denne alderen i år 3072, ville ha levd i 83 300 år og ville derfor ha vært nødt til å ha blitt født i år 81 396 f.Kr. [ante- og postdiluviansk: før og etter syndfloden i Det gamle testamente]

Hvilke begivenheter kan oppheve disse beregningene?
At den ene eller begge opphører å eksistere, innføringen av en ny kalender eller tidsregning, verdens undergang med påfølgende uunngåelige men forutsigbare utryddelse av menneskeheten.

[det som står i klammer er min tilføyelse]

Ingen kommentarer: