5. september 2007

Ord for dagen.


"Jeg ville muligens kunne leve uten å skrive, men jeg tror ikke jeg kunne leve uten å lese. Lesning, oppdaget jeg, kommer før skriving."

Alberto Manguel i En historie om lesning

Ingen kommentarer: