1. oktober 2007

De ufullendte


"Spesielt fire bøker ble trukket frem i medienes søkelys som det 20. århundres viktigste romaner: Kafkas Prosessen, Prousts På sporet, Joyces Ulysses og Musils Mannen uten egenskaper. Men er disse tekstene egentlig romaner, "verk", i tradisjonell forstand? De har ett slående fellestrekk: de er ufullendte. Prosessen skulle brennes, fordi forfatteren ikke ville at den skulle komme ut, Proust (som fikk ferdigskrevet slutten, men ikke midten) og Musil (som aldri fikk skrevet slutten) brukte storparten av sine liv på å føye til stadig nye partier i manuskriptene, og Joyces Ulysses ble forbudt både i England og USA. På grunn av alle reisene og all sensuren mistet Joyce gradvis kontrollen over teksten. Fremdeles strides de lærde om hva som er en korrekt tekstutgave av Prosessen, På sporet av den tapte tid, Mannen uten egenskaper og Ulysses. For hvert tiår kommer de ut i nye utgaver som bærer betegnelsen "Korrigert og oppdatert versjon", og fotnotedelen blir tyngre og tyngre. Det er som om disse tekstene fremdeles skriver seg selv, men nå gjennom andre enn forfatteren."

Eivind Røssaak: Sic. Fra litteraturens randsone.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Interessant.

I tillegg faller de også ofte under kategorien "Lesning påbegynt, men aldri fullendt." Ergo kan man si de er dobbelt ufullendte.

Jørn Roeim sa...

anonym: Morsomt poeng.