16. april 2008

Farvel til nynorsken?


"Farvel til nynorsken" er tittelen på Aftenpostens kronikk i dag (Kulturdelen, side 4). Det er forfatter og journalist Brynjulf Jung Tjønn som er frustrert over nynorskens utvikling. "Eg veit snart ikkje bak og fram eller opp og ned på nynorsken. Eg forstår meg ikkje lenger på han [...] For det meste er jo lov i nynorsken i dag!"
Akkurat dette har jeg også stusset over, nå i min nyvakte nynorskinteresse. Jeg har bare skummet denne kronikken foreløpig, men skal lese den grundig i lunsjen. Den burde interessere alle som er opptatt av nynorsken i dag.

1 kommentar:

Aina Basso sa...

Eg las kronikken grundig, og vurderer å skrive ein bloggpost om han. Interessant å lese om Tjønns erfaringar. Mange nynorskbrukarar kjenner seg nok igjen i denne problemstillinga. Men for eigen del vil eg ikkje skilje meg frå nynorsken okke som. Til det er han for viktig for meg.