1. oktober 2008

Reisen gjennem livet

En selvbiografi jeg har i mine hyller, og som jeg har lest med stor fornøyelse, er Fritz Wedel Jarlsbergs Reisen gjennem livet, Gyldendal 1932. En av Norges fremste diplomater gjennom tidene. Store Norske Leksikons korte biografi lyder slik:

«Wedel Jarlsberg, Fredrik (Fritz) Hartvig Herman, 1855-1942, født i Oslo, norsk diplomat. Cand.jur. 1879, fra samme år knyttet til diplomatiet. Norsk-svensk minister i Madrid 1891-97 og 1902-05. Sommeren og høsten 1905 var han den provisoriske norske regjerings utsending i København, der han med stor dyktighet ledet forhandlingene i forbindelse med valget av prins Carl til norsk konge. 1906-30 sendemann i Paris, inntil 1921 også i Madrid og Lisboa, der han gjorde en stor innsats for å bevare Norges nøytralitet under første verdenskrig. Han har æren for Svalbardtraktaten av 1920, som skaffet Norge suvereniteten over Svalbard. Etter sin avgang forsøkte han også å finne en løsning på tvisten mellom Norge og Danmark om Øst-Grønland, men her uten hell. I 1909 kjøpte han eiendommen Skaugum i Asker, som han forærte til kronprins Olav ved bryllupet 1929. Utgav memoarverket Reisen gjennem livet (1932) og 1905. Kongevalget (1946).»

Det er med andre ord helt eller delvis takket være ham at Norge var nøytralt under 1. verdenskrig, at danske prins Carl ble den norske Haakon VII, at Norge i dag har Svalbard, og at Haakon Magnus og Mette Marit har Skaugum å bo på. Ingen smågutt, med andre ord. Utgangspunktet var da også godt, født som han var inn i det absolutte toppsjiktet av norsk aristokrati.

Wedel Jarlsberg begynner, ikke uvanlig, sin livsskildring med fødselen:

«Den 7de juli 1855 var det stor opstandelse i fideikommisgaarden, hvor den gamle general Wedel bodde sammen med sin datter og svigersøn. Baronesse Julie ventet hvert øieblik sit andet barn. Det første hadde været en liten pike. Der var ingen mandlige arvinger i den gren av familien.
Saa kom jeg til verden kl. 3 om eftermiddagen, og jeg kan si at jeg bragte glæde til hele familien. Jeg hadde været temmelig nysgjerrig, for jeg kom tre uker for tidlig, og gamle tanter fortalte mig senere at jeg var saa spinkel og daarlig at de hadde maattet lægge mig i en cigarkasse med bomuld for at holde mig i live. Det skal ingen se paa mig nu.
Jeg blev døpt efter alle kunstens regler, og blev baaret over daaben av baronesse Mathilde Wedel Jarlsberg, født grevinde Armfeldt, en sønnedatter av Gustav Mauritz Armfeldt.
To aar efter døde min bedstefar generalen. Han var født i 1781 mens hans far var gesandt i Neapel. Kongen av begge Sicilier hadde staat fadder til ham og samtidig utnævnt ham til løitnant i sin hær. Da han døde i 1857 som virkelig general, den eneste vi har hat i Norge, hadde han altsaa været officer i 76 aar. Efter hans død maatte mine forældre flytte fra hans embedsbolig, og efter nogen tid fandt de en leilighet i nr. 19 Kristian Augusts gate, et ganske nyt hus opført av murmester Metz. Der tilbragte jeg hele min barndom og hadde Tullinløkken, hvor der da ingen muséer var, til min lekeplads. Vi var lykkelige med det. Vi var ikke saa forvænte som nu. Det var ikke tale om Holmenkollen, Frognersæteren eller Sarabraaten andet end for de faa som var inviteret av Thomas Heftye.
Mine første erindringer er knyttet til et ophold mine forældre med min søster og mig gjorde paa Bogstad, hos onkel Herman og tante Nini. Under hele min ungdom var disse alltid gjestfriheten selv, og deres yngste søn, Karl Wedel Jarlsberg, blev min trofaste ven saa længe han levet. Bogstad var for os barn et lyspunkt i vinteren. Sne og akning, slædefart og bjeldeklang, og saa den store sal hvor vi lekte og danset, alt det tænker jeg endnu paa med taknemmelighet.
Imidlertid læste jeg ABC-en med min mor, og det var en sjelden og morsom ABC jeg fik, med tegninger. Av en av disse og forklaringen dertil lærte jeg noget som prentet sig i min erindring. Det var ved bokstavet K. Tegningen var en krokodille, og ved siden av stod der: «Naar krokodillen ynksomst græder, den aller snarest smaa børn opæder.» Jeg kan slet ikke si hvor denne første livsvisdom ofte har været mig til nytte senere i livet, naar jeg ved underhandlinger eller andre anledninger har været paa veien til at la mig bløtgjøre i utide.»

2 kommentarer:

Ragne Rognebær sa...

Oi, så spennende! Den kunne jeg godt tenke meg å lese!

Jørn Roeim sa...

ragne rognebær: Ja? Trodde ikke dette tiltalte din aldersgruppe. Men det er faktisk en veldig sjarmerende bok.