9. oktober 2008

Ord for dagen


"Selv en glitrende penn er en usikker inntektskilde."
Tom Lotherington
Forfatternes litteraturhistorie (Gyldendal 1981), bind 3, "Herman Wildenvey - under det skjønnes skjønne fane".

Ingen kommentarer: