5. november 2008

Ord for dagen"Noen bøker bør en smake på, andre bør en sluke, noen få kan tygges og fordøyes."
Francis Bacon: Essays (1597), "Of Studies"

"Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested; that is, some books are to be read only in parts; others to be read, but not curiously; and some few to be read wholly, and with diligence and attention."

Essayet i sin helhet finnes HER og Wikipedia-artikkelen om Bacon er HER.

Ingen kommentarer: