16. august 2012

Til trøst for mindre ånder
«Författaren skriver för att han är författare. Han har fått nedlagt i sig en drift til konstnärligt skapande och han stretar ej gärna emot när denna drift verkar innom honom. Om samhället har nytta av hans arbete bekymrer honom strängt taget inte. Ett par gånger har jeg hört människor säga om den eller den författaren att han slutade att skriva då han fann att andre skrev bättre än han, att han var för stolt för att vara en andrafiol. Sådant skall man inte tro. Den mannen var aldrig författare. Kan man sluta skriva av missmod över resultatet var det från början något fel. En författare är en kråka som kraxar därför att han fötts til det, därför att han inte kan annat och han begår inte harakiri när han upptäcker att det finns näktergalar.»  

Olof Lagercrantz: Vårt sekel är reserverat åt lögnen. Artiklar 1938-1993


Ingen kommentarer: