23. november 2012

Lesningens fellesskap
Lesningens fellesskap er i vår tid, i vår del av verden, først og fremst det fellesskapet den enkelte leser opplever i møte med en bok, øyeblikkene av glede, tenksomhet og forundring. Men å lese en bok er også å lese en bok som andre har lest før deg, og som andre vil lese etter deg. Det er å ta del i et fellesskap av enkeltlesere. Dette fellesskapet er kanskje et forestilt fellesskap, men det gir oss like fullt en dypere forståelse av hva det vil si å inngå i en større sammenheng. En dypere forståelse av hvordan tanker og perspektiver kan endre seg, men også ha de mest overraskende berøringspunkter på tvers av tid og rom. 

Kaja Schjerven Mollerin: Sammen, hver dag (fra innledningen).

Forfatterne som omhandles i denne boken, er: Seamus Heaney, George Orwell, Susan Sontag; Herta Müller; J.M. Barrie og A.S. Byatt; David Simons; Whitman, Guthrie og Dylan; Toni Morrison; Christa Wolf; Lucinda Williams; Arundhati Roy; Alice Munro.

1 kommentar:

Unknown sa...

Takk for et fint sitat! Glad du fortsetter med bloggingen!

- Erika Hazel, Den fiktive drømmen.