18. juli 2014

Om depresjon og skrivesperre


"Noen forfattere gikk for mange år siden ut i et fagblad og sa at skrivesperre ikke finnes, og ingen ting gjør meg mer forbannet: Jo, den finnes hvis - men bare hvis - man har en standard for seg selv som sier at man skal bli bedre for hver bok. Hvis man bare er en "litteraturprodusent" er skrivesperrer naturligvis ikke problem."

Morten Harry Olsen om depresjon og skrivesperre på Facebook i dag.

Ingen kommentarer: