30. april 2016

Forfatter søker en tittel

Thomas Mann prøver å finne tittelen til Trolldomsfjellet (der Zauberberg).

Ingen kommentarer: