1. april 2016

Ærlig talt ...

Jeg lurer på hva mine kolleger i Norsk Oversetterforening mener om det nye EU-direktivet som er varslet. Siden oversettelse er så viktig i vår globale tid, skal alle former for oversettelsesvirksomhet i EU- og EØS-land gjennomgå en periodisk kvalitetskontroll, noe lignende EU-kontrollen av biler. Det gjelder tolker, translatører og alle andre former for oversettere.
For medlemmer av NO vil kontrollen bestå i at de hvert 3. år skal sende inn til foreningen en utgitt oversettelse sammen med originalverket, som så skal granskes av Faglig råd. Hvis oversettelsen ikke holder den faglige standarden man bør forvente, vil medlemskapet i NO bli vurdert, og man vil stille svakere ved stipendsøknader, særlig de statlige stipendene.
Når dette ikke står på sakslisten til det kommende årsmøtet i NO, er det sikkert fordi det er så nytt – det ble offentliggjort på tyske medier så sent som i går. Men det vil sikkert bli mye snakk om det, og formodentlig blir det tatt opp på årsmøtet under eventuelt.
Ærlig talt – er ikke dette ganske drøyt?

2 kommentarer:

Tine sa...

Jeg driver ikke med oversettelser, men leser en god del oversatte bøker. Vet at jeg setter pris på at de som får oversettelsesoppdragene er flinke i jobben sin, og vil ikke et sånt ettersyn bare gjøre at de som jobber med dette blir enda flinkere?
Det er mange yrker som opplever ettersyn og blir målt på forskjellige ting i jobben sin, ser ikke at dette skiller seg ut, men som sagt jeg jobber ikke med dette, og kan vel egentlig bare uttale meg fra sidelinjen :)

Jørn Roeim sa...

Takk for kommentar. Det var bare en aprilspøk ...