7. august 2016

Dagens Musil-sitat

"Når Diotima satte seg ned for å lese i sine bøker, strøk hun håret vekk fra pannen, hvilket gav henne et logisk utseende, og hun leste med ansvarsbevissthet, idet hun av det hun kalte kultur, bestrebet seg på å danne seg et hjelpemiddel i den ikke helt lette sosiale situasjon hvori hun befant seg."

 Robert Musil: Mannen uten egenskaper

Ingen kommentarer: