18. august 2016

En misforståelse

"Hun trodde nemlig at hun var døende, mens hun i virkeligheten bare led av erotisk underernæring."


Så galt kan det altså gå når man feiltolker kroppens og sjelens signaler. En nokså tids- og kulturbestemt feiltolkning får vi tro, jeg har liksom vanskelig for å tro at den samme misforståelsen kunne oppstå i dag. Det var en kjent forfatter som sa det, André Maurois (1885--1967), om en annen kjent forfatter, George Sand (1804--76), alias Aurore Dupin. En høyst usedvanlig kvinne i sin tid, en begavet og produktiv forfatter i en omgangskrets som telte 1800-tallets ledende kulturpersonligheter i Frankrike, og ikke minst den kvinnelige hovedpersonen i flere oppsiktsvekkende kjærlighetshistorier, bl.a. annet med komponisten Frédéric Chopin og dikteren Alfred de Musset.

(Dette innlegget er en reprise fra 2007)

Ingen kommentarer: