8. august 2016

Om Mannen uten egenskaper


Handlingen i Mannen uten egenskaper er lagt til Wien i tiden like før den første verdenskrig. Det gamle dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn var både keiserlig og kongelig, og av disse to k'ene skapte Musil betegnelsen Kakanien, den operetteaktige staten der handlingen finner sted.

Ulrich, hovedpersonen, er en "mann uten egenskaper". Dette innebærer ikke at han er en pregløs personlighet. Tvertimot søker han et slags egenskapenes mangfold, som ikke skal tilstivne i noe ferdig fiksert - og begrenset - personlighetsregister, men holdes levende som en rikdom av muligheter. Ulrich forblir et levende speil, som reflekterer alle fasetter av et mildt sagt broket tidsbilde.

Mannen uten egenskaper er et meget sammensatt verk, som avspeiler vår kulturs oppløsning, dens mangel på enhet og felles verdinormer.
Samtidig kjennetegnes boken av en fin ironi. Antagelig ingen andre dokumenter fra tiden før utbruddet av første verdenskrig viser oss med hvilken nødvendighet ragnarokk måtte bryte ut.
Mannen uten egenskaper er en mangebunnet nåtidsklassiker, men er alt annet enn vanskelig tilgjengelig, takket være forfatterens klare og uhyre elegante stil.

Kilde: Innbrettstekst på Solum Forlags norske utgave av Mannen uten egenskaper (1991)

Wikipedia om Robert Musil HER

Forfatterens "klare og uhyre elegante stil" har fått kongenial norsk språkdrakt av Ole Michael Selberg.


Ingen kommentarer: