3. august 2016

Raslingen i silke ...

"I damenes store kjole med dens rysjer, puffer, klokker, falbelader, kniplinger og legg hadde de skapt seg en overflate som var fem ganger så stor som den opprinnelige, og som dannet en folderik, vanskelig tilgjengelig kalk, ladet med erotisk spenning, hvis indre skjulte det smale hvite dyret, som på denne måten nødet til efterstrebelse og gjorde seg forskrekkelig attråverdig." 

Robert Musil: Mannen uten egenskaper 
Lord Frederic Leighton: The Painter's Honeymoon (1864) 

Ingen kommentarer: