19. november 2016

"Kan man i det hele tatt forstå hvorfor alle elskende verden over ser det som et ideal å bli ett vesen, til tross for at disse utakknemlige skylder nettopp den omstendighet at de er to vesener og som kjønn forlokkende ulike, nesten alt det tiltrekkende ved kjærligheten?"
Robert Musil: Mannen uten egenskaper
Oversatt av Ole Michael Selberg 

Ingen kommentarer: