22. januar 2017

Bokmagasinet i KlassekampenFør i tiden abonnerte jeg på litterære tidsskrifter som Vagant og Vinduet. Jeg må innrømme at jeg ikke fikk mye ut av dem – det virket som om de ble skrevet av unge akademiske litterater for å imponere hverandre. Bokvennen var unntaket. Det var usnobbete og skrev om alle typer litteratur, også klassisk og eldre, på en måte som ga meg utbytte. Bokvennen er nå blitt til BLA (Bokvennen Litterær Avis). Akronymet BLA passer etter min mening godt – det er nå blitt like intetsigende som de andre litterære tidsskriftene. Alene layouten vekker min motstand. Jeg har sluttet å abonnere på det, men får det av en eller annen grunn fortsatt tilsendt. Hva er da tilbake? Hva finnes det av litterære tidsskrifter på norsk i dag som er usnobbete og skrevet for alminnelige litteraturinteresserte mennesker? Svaret er Bokmagasinet i Klassekampen hver lørdag.

Ingen kommentarer: