2. februar 2017

Lesing og sosiale medier

Jeg gjengir, under tvil, DENNE lenken til en amerikansk artikkel som hevder at man ved å kutte ut eller skjære ned på tiden man bruker på sosiale medier, kan få tid til å lese 200 bøker i året. Min skepsis går på tallene i denne artikkelen, for eksempel Warren Buffets angivelige påstand om at han leser 500 sider per dag. Sånt er bare tøys.
For meg ville det vært helt urealistisk å lese 200 bøker i året. Hva slags lesing ville det bli? Og uansett hvor viktig man mener det er å lese (og jeg mener at det er veldig viktig), består livet tross alt av andre ting. Det består også av sosiale medier. Å sette de to opp mot hverandre blir kunstig for meg.
I den grad artikkelen har et poeng, er det at mange mennesker bruker for mye tid på sosiale medier, tid som kunne vært brukt til noe annet, for eksempel å lese. Men det spørs om ikke mennesker som bruker for mye tid på sosiale medier generelt sett er mennesker som leser lite, og at mennesker som i utgangspunktet leser mye, er mennesker med såpass struktur over livet sitt at de bruker sosiale medier fornuftig.
Sosiale medier og lesing kan berike hverandre. Jeg følger for eksempel mange boksteder på FB, og ikke minst er FB en viktig sosial arena for meg som frilanser (forfatter og oversetter). Den største gruppen av mine 311 FB-venner, er kolleger og folk fra forlagsbransjen, folk jeg ikke har sjanse til å treffe daglig, slik de fleste mennesker har på en arbeidsplass.Men hva er vårt felles berøringspunt? Bøker og lesing.

Ingen kommentarer: