15. august 2021

Mannen uten egenskaper

Et Facebook-minne fra 2018, da jeg ble utfordret til å nevne 7 bøker som har betydd noe for meg. Denne dagen var det bok nr. 4 – Robert Musil: "Mannen uten egenskaper". Et sentralt verk i det 20. århundres litteratur, dessverre ulest av de fleste fordi det i likhet med «På sporet av den tapte tid», «Ulysses» og «Trollfjellet» har ord på seg for å være utilgjengelig og vanskelig å komme gjennom. Felles for alle disse verkene er imidlertid at de er store leseopplevelser for den som gidder å ta seg bryet med å lese dem, blant annet har de mye humor. (Jeg har i parentes bemerket lest dem alle.)
«Vår tilværelse,» sier hovedpersonen Ulrich i «Mannen uten egenskaper» (som lett kan gjenkjennes som Musil selv før han mistet sin betydelige formue under inflasjonen etter 1. verdenskrig), «burde bestå helt og holdent av litteratur.» For eksempel av Musils hovedverk.

 

Ingen kommentarer: