5. januar 2007

Ord for dagen


"En vis mann leser både bøker og livet selv. Universet er en stor bok, og livet er en stor skole."

Lin Yutang
Smilende livskunst

Ingen kommentarer: