30. januar 2007

Ord for dagen


"Kjærligheten til bøker krever hverken rettferdiggjøring, unnskyldninger eller forsvar."

J.A. Langford
The Praise of Books

Ingen kommentarer: