15. februar 2007

En misforståelse.


"Hun trodde nemlig at hun var døende, mens hun i virkeligheten bare led av erotisk underernæring."


Så galt kan det altså gå, når man feiltolker kroppens og sjelens signaler. En nokså tids- og kulturbestemt feiltolkning får vi tro, jeg har liksom vanskelig for å tro at den samme misforståelsen kunne oppstå i dag. Men om utsagnet er aldri så morsomt - er det relevant for en blogg om bøker? I høy grad. Det var nemlig en kjent forfatter som sa det, André Maurois (1885--1967), om en annen kjent forfatter, George Sand (1804--76), alias Aurore Dupin. En høyst usedvanlig kvinne i sin tid, en begavet og produktiv forfatter i en omgangskrets som telte 1800-tallets ledende kulturpersonligheter i Frankrike, og ikke minst den kvinnelige hovedpersonen i flere oppsiktsvekkende kjærlighetshistorier, bl.a. annet med komponisten Frédéric Chopin og dikteren Alfred de Musset. Mye kunne sies om George Sand, og det har jeg da også tenkt å gjøre - etter hvert.

Som man ser, har jeg nå også opprettet et eget tema for kvinnelige forfattere, men det tar litt tid før de relevante innleggene blir merket.

Ingen kommentarer: