27. februar 2007

Mer om å lese ...
En ganske annen innstilling til lesing enn i innlegget under, finner vi i Jane Austens Emma. Her befinner vi oss i et miljø hvor lesing er en pliktøvelse for å vise at man er et dannet menneske. Heldigvis ser det ut til at heltinnen har vett til å bryte med de sosiale konvensjonene og lese av den eneste grunn man bør ha for å lese: lyst.

«Emma har hatt planer om å lese mer helt siden hun var tolv år gammel. Jeg har sett atskillige lister hun har satt opp på ulike stadier, over bøker hun ville lese regelmessig - glimrende lister - meget velvalgte og velordnede - noe ganger ordnet alfabetisk, og noen ganger etter et annet prinsipp. Den listen hun satte opp da hun bare var fjorten - jeg husker at jeg var så imponert over hennes vurderingsevne at jeg tok vare på den en stund, og hun har sikkert satt opp en utmerket liste nå også. Men jeg har sluttet å vente meg noen planmessig lesning av Emma. Hun kommer aldri til å innordne seg under noe som krever flid og tålmodighet, og forstand fremfor følelser.»

Jane Austen: Emma. Oversatt av Merete Alfsen.

Ingen kommentarer: