28. april 2007

Tillært humørløshet?


Bokmagasinet i dagens Klassekampen noterer seg at USAs 21 beste unge forfattere ikke eier humor. Ifølge William Skidelsky i The Guardian er dette en av konklusjonene man kan trekke av tidsskriftet Grantas (her) siste forfatterkåring. Den andre er at nesten samtlige har tatt universitetskurs i «creative writing». Hvorvidt man kan tenke seg en sammenheng mellom det første og det siste, unnlater Skidelsky å spekulere i.

Ingen kommentarer: