9. juli 2007

Dagens Ulysses (1)


«Skallete Pat som er bekymret satte servietter opp som minareter. Pat er en tunghørt kelner. Pat er en kelner som henter mens du venter. Ha ha ha ha. Han venter mens du venter. Ha ha. Som henter mens du venter. Ha ha. Som henter hvis du venter mens han henter. Ha ha ha ha. Ho. Vent mens du venter.»

James Joyce: Ulysses, kap. 11.

3 kommentarer:

Aina Basso sa...

"Who waits while you wait"?

Jørn Roeim sa...

"Bald Pat who is bothered mitred the napkins. Pat is a waiter hard of his hearing. Pat is a waiter who waits while you wait. Hee hee hee hee. He waits while you wait. Hee Hee. A waiter is he. Hee hee hee hee. He waits while you wait. While you wait if you wait he will wait while you wait. Hee hee hee hee. Hoh. Wait while you wait."

Du er klar over at Joyce leker med dobbeltbetydningen av "wait" her? (oppvarte/vente)

Aina Basso sa...

Ja, eg er såpass språksterk at eg fekk med meg den. Eg fekk også med meg leikinga med he/ hee:
"He waits while you wait. Hee Hee. A waiter is he. Hee hee hee hee."

Eg lurte berre på kva den engelske versjonen av sitatet var. Flott rytmikk, også.