7. juli 2007

En liten oversetterkommentar.


Jeg gjenga nylig følgende vits fra Ulysses:

-- Er du godtemplar? sa Joe.
-- Drikker ikke en dråpe mellom drinkene, sa jeg.

Dette sitatet forekommer i kap. 12, men jeg hadde tatt det fra Olof Lagerkrantz’ bok Om James Joyces Ulysses, utgitt av Bokvennen forlag 1992 og oversatt av forleggeren Morten Claussen. Den norske utgaven av Ulysses, oversatt av Olav Angell, kom året etter, og der lyder det sånn (nå er jeg nemlig kommet til kap. 12 i Ulysses):

-- Er du strengt avholdende? sier Joe.
-- Smaker aldri en dråpe mellom glassene, sier jeg.

Dette gjorde meg nysgjerrig på hva som sto i originalen.

-- Are you strict t.t.? says Joe.
-- Not taking anything between drinks, says I.

Det er mulig at Morten Claussen, da han utga Lagerkrantz’ bok, oversatte dette sitatet via svensk. Det kan jeg ikke finne ut, siden jeg ikke har en svensk utgave av Ulysses. Derimot har jeg den danske utgaven (som vi her i Norge lenge måtte nøye oss med, i Mogens Boisens oversettelse):

-- Er du strengt afholdende? siger Joe.
-- Jeg rører aldrig en dråbe mellem genstandene, siger jeg.

Altså godt samsvar mellom den norske og den danske oversettelsen, som begge igjen tar godt vare på originalen. I Claussens oversettelse ser vi at verbet har skiftet tid, fra nåtid til fortid. Helt umotivert. Å bruke ordet «godtemplar» virker heller ikke bra. Dvs. være medlem av en avholdslosje. (Originalens «t.t.» betyr for øvrig «teetotaller», altså totalavholdsmann.) Som sagt kan det jeg oppfatter som svakheter i Claussens oversettelse stamme fra den svenske oversettelsen, men Claussen burde ha sjekket med den engelske originalen. I 1992 burde det dessuten ha vært kjent at en norsk oversettelse av Ulysses var ventet i 1993, så utgivelsen av Lagerkrantz’ bok burde kanskje ha ventet til denne var kommet. En bagatell, for så vidt, men det er sånt jeg kan finne på å henge meg opp i fordi jeg selv er oversetter.

1 kommentar:

Aina Basso sa...

Eg syns også slikt er interessant, sjølv om eg ikkje er oversetjar. Difor har eg i stadig større grad byrja å lese bøker på originalspråket, dersom det er muleg (går strengt tatt kun med engelske bøker for min del, er ikkje stø nok i tysk).

Spesielt med forfattarar som Virginia Woolf ser eg dette som eit viktig poeng. Og sikkert også James Joyce.