18. november 2007

"Å skrive en roman er å skrive et sted å være"


"Jo mer jeg skriver, jo mindre opptatt er jeg av å fastholde skillet mellom romanfigurene mine og meg eller en såkalt virkelighet. Romanen er en modell, et univers hvor noe kan undersøkes, og der kaster jeg inn alt jeg har som kan komme til nytte. Men det er romanens undersøkende bevegelse som bestemmer hva som skal med og hvordan. På den måten kan fiksjonen bli et erfaringsrom vi alle har mulighet til å gå inn i, fra hvert vårt sted."

Hanne Ørstavik i et intervju i tidsskriftet Kirke og Kultur 5/2007

Ingen kommentarer: