21. april 2008

Et litt sent ord for dagen

«Lesning er en måte å lære å kjenne seg selv på.»

Åse Kleveland i spalten «Bokettersynet» i Dagblad-Magasinet 5. april 2008.

Ingen kommentarer: