22. april 2008

Nynorskdebatten

«I fjor gjekk eg ut i et essay i Syn og Segn, samt kronikkar i ei rekke aviser, der eg hevda nynorsk er for krøkkete til å vere ein god reiskap i det daglege. Eksempelvis er nokre –elseord forbode, medan andre er lov. Det er, som Jung Tjønn påpeikar, ikke lett å vite fram og bak på nynorsk skriftspråk. Når ein då sit på ein travel nyhetsdesk i ei avis med tidleg deadline, vert nynorsken kort sagt ein ubrukeleg reiskap. Ein har ikkje tid til å sitte og vrengje og vri hovud og ordlister i jakt på kva som er lov og ikkje lov, stavingar og så bortetter.»

Anne Viken, journalist, skribent og blogger, i et innlegg i nynorsk debatten i Aftenposten, i dag.
Bloggen hennes er HER.

Ingen kommentarer: