1. april 2008

Langtidsholdbar grubling.Jeg må innrømme at setningen fra i går fortsatt romsterer i hjernen. For å ta en rask oppsummering:

Originalen lød: -- I think there might be some UHT in the cupboard ...

Min første versjon lød: Jeg tror det er noe langtidsholdbar melk i skapet ...

Inspirert av kommentatoren sif ble det forandret til:
Jeg mener det skal være noe langstidsholdbar melk i skapet ...»

Men så mente skårungen at det ikke svinger av den, og vil ha vikingmelk i stedet. Jeg skjønner hva han mener med at setningen ikke svinger. Én ting er at norske lesere flest ikke engang vil vite hva det er, i motsetning til engelske lesere av originalen, som formodentlig i større grad vil vite hva UHT er. UHT er en kjapp forkortelse, mens «langtidsholdbar melk» er langt og tungt. «Vikingmelk» vil jeg ikke bruke, hverken som merkenavn eller eponym. Da heller «boksmelk», eventuelt. Men så har Tine altså noe som heter «kaffemelk», og jeg innbiller meg at det er litt mer gangbart enn «langtidsholdbar melk». Altså: «Jeg mener det skal være noe kaffemelk i skapet ...» Er det bedre? Sier «kaffemelk» oss noe mer enn «langtidsholdbar melk», eller er det bare noe jeg innbiller meg?

Når oversettere skal finne ut hva som er såkalt «usus», altså i hvilken grad ord og uttrykk rent faktisk brukes, søker vi gjerne på Google. Søk på «langtidsholdbar melk» gir 46 treff, «kaffemelk» gir 323 treff, og «vikingmelk» gir 1020 treff. Og vikingmelk skrives ofte med liten v, ev. i anførselstegn, noe som bekrefter at det brukes som et eponym (fellesnavn avledet av et egennavn), altså som en generell betegnelse på i dette tilfellet kondensert melk. Mitt problem er likevel at jeg ikke synes jeg kan la en dame i England snakke om «vikingmelk». Og at det tross alt ikke er kondensert melk det er snakk om.

Jeg grubler videre.

7 kommentarer:

Spectatia sa...

«Jeg mener det skal være noe kaffemelk i skapet ...» er mye bedre enn «Jeg mener det skal være noe langtidsholdbar melk i skapet ...». Dette er jo dialog og "kaffemelk" høres mye mer ut som noe noen kunne finne på å si. "Boksmelk" synes jeg også er bedre enn "langtidsholdbar melk", nettopp med tanke på at det er dialog.

Hvilke av disse termene som sier folk flest i Norge noe skal jeg derimot ikke uttale meg om.

Googling kan gi gode indikasjoner, men der er det mange faktorer man må ta hensyn til når man skal tolke hva treffene sier...

Hobbyfilosofen sa...

Jeg holder fortsatt på mitt forslag fra i går, som er

"Jeg tror det er litt kaffemelk igjen i skapet"

Så vidt jeg forstår er setningen en del av en dialog, og setningen må derfor være troverdig muntlig.

Det svinger absolutt ikke av "langtidsholdbar melk". Og "vikingmelk" er noe helt annet enn hva personen er ute etter.

Jeg var en stund inne på "kaffefløte", som nok er ett mer innarbeidet begrep på norsk, men ut fra sammenhengen forkastet jeg det, da personen var på jakt etter melk og ikke fløte. De fleste kjenner til "kaffefløte", da er det lett å koble "kaffemelk" til den samme betydningen i en litt lettere variant.

Jeg syns også "mener det skal være noe" er alt for skriftlig. I en lett dialog på et kjøkken sies det ikke på den måten.

Dessuten tolker jeg "think" sammen med "might be" mer som en usikker antagelse enn som en bastant mening. Derfor passer "tror" bedre enn "mener", spesielt med "igjen" plassert senere i setningen. "igjen" kan forsvares med at verten på noe tidspunkt må ha hatt kaffemelk i skapet, ellers ville vedkommende ikke antatt at det kanskje fantes kaffemelk der. Spørsmålet er bare om det fortsatt er noe igjen, eller om det også er tomt...


Men det er nå bare min mening.


Utrolig hvor mye gøy man kan ha med en enkelt setning... ;-)

Jørn Roeim sa...

spectatia: Du har rett i at Google må brukes med forsiktighet.
hobbyfilosofen: Etter mye grubling frem og tilbake er jeg (nesten) enig med deg, så løsningen blir nok: "Jeg tror det er noe kaffemelk i skapet."
Grunnen til at jeg ikke vil ha med "igjen", er for det første at originalen ikke gir belegg for det, for det andre at "igjen" indikerer at pakningen er åpen, og da ville den nok ikke stått i skapet lenger, men i kjøleskapet. See? Det er typisk en ting man har i beredskap til påkommende tilfelle, altså uåpnet.
Jeg er fortsatt fascinert av "jeg mener det skal være" for "I think", men velger den likevel bort her. Men jeg har notert meg den til senere bruk.
Og at man kan ha mye gøy med en setning, ja, det er sikkert.

Anonym sa...

Jeg tror det er noe *teh me melk* i skapet

End of discussion! :-)

Anonym sa...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

Aina Basso sa...

Det finst jo slik tørrmjølk, då. Mjølkepulver. Det har eg brukt. Coffeemate heiter det, men det er jo openbert ikkje eit norsk ord... Hm.

Jørn Roeim sa...

aina: Pulverprodukter kan nok ikke brukes i dette tilfellet, for UHT er flytende melk.