1. juli 2008

The Value of Words

"The Value of Words" er mottoet for WALTIC 2008. Det er et motto med mange aspekter, jfr. hva jeg tidligere har sagt om analfabetisme og forfølgelse av skrivende mennesker. Men det handler også om det all litteratur dypest sett dreier seg om, nemlig om å fortelle historier. I den forbindelse må jeg bare nevne en liten ting som Henning Mankell fortalte i sitt innlegg i går. Han røpet at han var en lidenskapelig tyvlytter; han elsker å overhøre andres samtaler på gater og streder. I så måte er mobiltelefonen en stor gave, som han sa. I forrige uke hadde han tatt toget fra Göteborg til Stockholm, og foran ham satt en mann som snakket høyt i mobiltelefonen. Og som sa blant annet dette: "Nå har jeg nettopp kommet til København ..." Mankells første tanke var å rope høyt: "Ikke tro på ham! Ikke tro på ham!" men han gjorde det ikke.
Men der har vi en hel historie, ikke sant, i en tilfeldig overhørt replikk. Som Mankell sa: mannen snakket høyst sannsynlig med en dame. Man kunne skrive en hel bok bare ut fra en sånn replikk. Kanskje Mankell gjør det, men det sa han ingenting om.

Ingen kommentarer: