20. november 2008

Intet er nytt under solen

«De dårlige oversettelsene klager man over i alle land. Den synkende kvalitet på oversettelser henger ganske sikkert sammen med den sterkt økte bokproduksjonen og de mange nye kokker som søler med litteratur.»

Vinduet nr. 5/1948

Ingen kommentarer: