30. mars 2009

Proust som majones

Følgende notis fanget min interesse i siste nummer av Morgenbladet:

«Proust var best som majones
Marcel Proust sammenlignet sin enorme romansyklus På sporet av den tapte tid med et teleskop, en kirkegård og en gotisk katedral ved skiftende anledninger. Andre har referert til lappetepper eller romskip for å beskrive storheten i Prousts verk. Men i Dagens Nyheter forklarer Sara Danius hvorfor Roland Barthes' sammenligning med majones er den beste. Hovedpoenget er at de andre similiene henviser til rom, mens majones (som alle gode sauser) dypest sett handler om tid, som jo var Prousts hovedtema.
Artikkelen i DN er ganske underholdende og finnes HER.

Ingen kommentarer: