27. mai 2009

Dagens navn: Max BrodDet er lenge siden jeg har hatt noe innlegg under denne rubrikken nå. Teksten bygger på en notis i Klassekampen i dag, men er bearbeidet og utvidet av meg (Klassekampen har hovedsakelig brukt den norske Wikipedia-artikkelen om Brod som kilde):

Han er bedre kjent for sitt vennskap med Franz Kafka enn for sitt eget forfatterskap. I dag er det 125 år siden den tyskspråklige, bøhmiske forfatteren Max Brod ble født i Praha, som da lå i Østerrike-Ungarn.

Brod studerte juss på Karl-Ferdinand-universitetet og gikk inn i statstjenesten etter eksamen i 1907. Kafka og Brod traff hverandre første gang i 1902 i forbindelse med et foredrag om Schopenhauer som Brod holdt i Lese- und Redehalle deutscher Studenten i Praha.

Bror var kritiker i Prager Tagblatt fra 1924, samme år som Kafka døde. Som Kafkas litterære testmentfullbyrder tok han vare på vennens upubliserte verk i strid med dennes ønske, som gikk ut på at alt skulle ødelegges (Kafka rakk dessverre å ødelegge en del på egenhånd). I 1937 kom Franz Kafka, eine Biographie, deretter Franz Kafkas Glauben und Lehre (1948). Blant Brods egne verker kan nevnes romanen Schloss Nornepygge (1908) og filosofiske verk som Heidentum, Christentum und Judentum (1922) og Rassentheorie der Judentum (1936).

Brod var medlem av Jüdische Nationalrat fra 1918 og var en ivrig sionist. I 1939 flyktet han og hans hustru til Palestina. Brod døde i Tel Aviv 20. desember 1968.

I forordet til sin bok Franz Kafka – et liv skriver Ernst Pawel:

«Hadde det ikke vært for Max Brods klarsyn og mot, ville det overhodet ikke vært mulig å skrive noen Kafka-biografi. Det var han som to ganger reddet Kafkas verk, først fra fysisk ødeleggelse og siden fra likegyldighet og glemsel. Ham skylder vi også den første Kafka-biografien, et dypt personlig dokument som kom ut i 1937. At forfatteren i dette tilfellet også var objektets nærmeste venn, og hadde vært vitne til hans liv og tiden han levde i, var kanskje ikke utelukkende et gode. Nærhet skaper blinde flekker; ser man noe på for kort hold, blir perspektivet lett forvrengt. Men selv om det kanskje kan stilles spørsmålstegn ved Brods meninger og slutninger, kan intet nålevende menneske håpe på å kunne konkurrere med hans intime førstehåndskunnskap til Kafkas verden. Som alle Kafka-biografier er derfor også denne en tributt til Max Brods troskap og lojalitet og til hans enestående åndelige storsinn.»

Ernst Pawel: Kafka – et liv. Tiden Norsk Forlag 1991, oversatt av Birgit Tønnesson.

Under arbeidet med denne teksten kom jeg over DENNE boken, A Franz Kafka Encyclopedia, og den måtte jeg faktisk bare ha, enda så dyr den var.

Ingen kommentarer: