11. februar 2010

Ord for dagen"Bøker er som hummerskall. Vi omgir oss med dem, og etter hvert vokser vi fra dem og etterlater dem som tause vitnesbyrd om tidligere utviklingsstadier."


Lord Peter Wimsey i Dorothy L. Sayers: Ubehagelig episode i Bellona-klubben.
Oversatt av Per A. Hartun (sitatet språklig lett modernisert av undertegnede).
Engelsk utgave 1928, norsk 1978.Dorothy L. Sayers er min favoritt når det gjelder nostalgisk engelsk krim. Hun har nok kommet litt i skyggen av sin samtidige kollega Agatha Christie, og mange nordmenn kjenner dessverre ikke til Sayers i det hele tatt. Hennes amatørdetektivskikkelse lord Peter Wimsey (her fremstilt av den engelske skuespilleren Ian Carmichael, med tjeneren Bunter, spilt av waliseren Glyn Houston, til venstre), en økonomisk uavhengig aristokrat og skjønnånd, er bare helt praktfull. Sans for litteratur har han også; "Lord Peter's library was one of the most delightful bachelor rooms in London", forteller Sayers i Whose Body? Så vidt jeg husker har han John Donne som sin yndlingsforfatter. Og visst har Dorothy L. Sayers rett i det hun indirekte lar ham si i dagens sitat, nemlig at bøkene i bokhylla er vår egen personlige historie.

(Dette innlegget er en reprise basert på to innlegg i 2007)

1 kommentar:

scribo sa...

"Noen bøker blir ufortjent glemt; ingen blir ufortjent husket."
Wystan Hugh Auden