5. april 2010

Den vestlige kanon

"Vestens største forfattere undergraver alle verdier, både våre og sine egne. Forskere som anstrenger seg for å finne kilden til vår moral og politikk hos Platon eller hos Jesaias har ikke kontakt med den samfunnsmessige virkelighet vi lever i. Hvis vi leser den vestlige kanon for å forme våre sosiale, politiske eller personlige moralske verdier, tror jeg fullt og fast at vi vil bli monstre av selvgodhet og utnytting. Det å lese for å tjene en eller annen ideologi er, etter min vurdering, det samme som ikke å lese i det hele tatt. Tar vi imot estetisk styrke, settes vi i stand til å lære hvordan vi skal tale med oss selv og hvordan vi skal utholde oss selv. Den sanne bruk av Shakespeare eller av Cervantes, av Homer eller av Dante, av Chaucer eller av Rabelais er å forøke ens eget voksende, indre selv. Bevissthetens dialog med seg selv er ikke først og fremst en sosial realitet. Alt det den vestlige kanon kan gi deg, er den rette bruk av din egen ensomhet, den ensomhet hvis endelige form er konfrontasjon med din egen dødelighet."

Harold Bloom: Vestens litterære kanon
Oversatt av Jan Brage Gundersen

Ingen kommentarer: