5. oktober 2010

Found in Translation


En leseverdig artikkel om å oversette, lese og skrive av Michael Cunningham, forfatteren av The Hours, finner du HER.

1 kommentar:

scribo sa...

Mye av interesse i den artikkelen, for oversettere, forfattere og lesere. Jeg la spesielt merke til det han skriver om teksten som en gave til leseren; å tenke på hvem man skriver for.
Jeg er ganske høyt oppe på intertekstualitet om dagen. Teoretiker og kritiker G.Genette skriver at han foretrekker sterkt intertekstuelle (hans uttrykk er transtekstuelle) tekster. Tekster med en nær og tydelig relasjon til hverandre. Da får leseren "to tekster til prisen av en".
En litt annen vinkling, kanskje, men hva tenker du om originalen og oversettelsen. Kan man si at leseren når han leser oversettelsen også får to tekster for en?