3. april 2012

Mer om sitater

Litt mer om det daglige sitatet, jfr. innlegget nedenfor. Jeg kunne jo gjort det lett for meg selv og gått til en av mine egne sitatbøker, for eksempel Den store sitatboken, som er Norges største. Men jeg høster direkte fra kildene, fra min egen lesning og alle understrekningene jeg har gjort i årenes løp og alltid gjør når jeg leser. Det kan bli mye Graham Greene, Virginia Woolf og visse andre nå en periode, og så selvsagt Dickens nå i jubileumsåret. Men jeg prøver å variere så godt som mulig, både når det gjelder forskjellige forfattere og gammel og ny litteratur. Dessuten prøver jeg å få til at sitatene er aktuelle på en eller annen måte, for eksempel i forhold til årstider og høytider (nå samler jeg julesitater! Det gjelder jo å begynne juleforberedelsene i tide!). Sitatene er ikke nødvendigvis av aforistisk art, det kan like gjerne være en god eller morsom formulering.

1 kommentar:

Unknown sa...

Jeg bruker også endel sitater på min blogg. Enkelte ganger som et utslag av hva jeg kaller latmannsblogging. Men som regel for å løfte frem et glemt forfatterskap. Jeg vet at et betegnende eller merkelig sitat ofte kan være vel så virkningsfullt som om jeg skulle skrive: "Les han! Les henne!"